Úvod - Retro, Vintage, Antique

Československý dizajn 20. storočia
Logo
Virtuálne múzeum
Prejsť na obsah
Retro, Vintage, Antique
Predmety z minulosti
Zbierka telefónov
Minulé storočie
Škola
Didaktická technika a učebné pomôcky
Bakelit
Všetko čo je z Bakelitu
Náš Vintage a Antique
Rôzne naše "starinky" pre potešenie

Úvod (ako to všetko začalo)

Môj pôvodný zámer bývalého pedagóga bol skompletizovať súbor predmetov audiovizuálnej techniky (niečo som mal od ich postupného vyraďovania zo škôl ešte odložené), ktorý sa vo väčšej miere začal používať v školách v 60-tych rokoch (gramofón, magnetofón, slúchadlové súpravy, diaprojektor a ich prepojenie s určitým stupňom automatizácie – diafón). Vtedy som bol aktérom a popularizátorom jej používania - aj ako učiteľ fyziky. Z tých čias sa u mňa zachovali aj niektoré staré učebné pomôcky. Mal som v úmysle ešte na mojom predchádzajúcom (pedagogickom) pracovisku zriadiť ich výstavku – akési mini múzeum, ale vedenie nenašlo priestor (pochopenie).

Pri zháňaní jednotlivých komponentov sa občas objavilo zaujímavé rádio, telefón a podobne, ktoré mi pripomenulo mladosť - a neodolal som. Našťastie máme malý byt a pomerne málo skladovacích priestorov, takže musím byť opatrný – len relatívne malé predmety, ale v určitých súvislostiach.
Tak, okrem tých „školských“ vecí, našli u nás miesto malé – tie najkrajšie - bakelitové rádiá, malé drevené rádiá s podobným dizajnom, všetko z Tesly. Podarilo sa (náhodou?) získať aj skupinku z 30-tych rokov – rádio, gramofón, zaujímavý kufríkový gramofón, telefón, fotoaparát. Každá z týchto vecí sa príležitostne dopĺňa drobnosťami z príslušnej doby – lampičky, budík, fotoaparát, vybavenie kancelárie...

Najviac ma ale „chytili“ telefóny – sú malé a väčšinou zachovalé, aj relatívne dostupné. Podarilo sa mi zozbierať asi kompletný základný rad Tesly z minulého storočia, vrátane domových a zástupcov MB. Snažím sa zameriavať na československé výrobky. Dať to postupne do „výstavnej“ podoby zaberie veľa času. Žiaľ na Slovensku je získanie týchto vecí ťažšie ako v Čechách. Preto aj mnohé veci som získal tam.
Mnohé predmety z okruhu môjho záujmu boli z bakelitu. Tento materiál ma začal viac zaujímať asi aj preto, že väčšina komponentov z neho pre rôzne výrobky a výrobcov pochádzal zo závodu Gummon na Mlynských nivách v Bratislave už od roku 1918 (Futurit). Tak sa „u mňa „rozmnožili“, okrem už spomínaných rádií a telefónov aj svietidlá, fotoaparáty a i.
Elektrotechnika ma zaujímala od detstva (samozrejme vždy primerane veku), preto väčšina zbieraných predmetov je z tejto oblasti. V rôznych obdobiach som sa viac alebo menej venoval opravám či konštruovaniu vecí ako elektronik amatér (aj keď niektoré znalosti boli získané aj odborným štúdiom v školách). Súčiastky a najmä meracie prístroje sa tiež teraz „akosi rozmnožujú“.

O mne si môžete prečítať viac v samostatnom príspevku.

Návrat na obsah